Hop til hovedindhold

Ansvarlighed

 

Vi tager vores ansvar alvorligt og mener, at dette er afgørende for vores forretning og medarbejdere. Vi har implementeret en række procedurer og politikker, der håndhæver og måler vores mål for sikkerhed, arbejdsmiljø, miljømål og emissionsreduktioner. Vi mener, at involvering i lokale projekter relateret til værdiskabelse for mennesker er en naturlig del af det at være ansvarlig.

  • CSR
  • Certificeringer

FN's 17 verdensmål

Vi arbejder med FN's verdensmål. Her har vi udvalgt dem, hvor vi mener at kunne gøre en betydelig forskel:

3: Sundhed og trivsel
Vi tager vores arbejde med medarbejdertrivsel seriøst og har ambitiøse målsætninger for vores arbejdsmiljø.

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Vi søger aktivt at bidrage til diversitet, og skaber rum for udvikling via vores samarbejde med NGO'er.

12: Ansvarligt forbrug og produktion
Vi tager ansvar for vores forbrug og aktiviteter, og har målsætninger for at sikre balance mellem aktiviteter og forbrug.

13: Klimaindsats
Vi tager aktivt del i indsatsen omkring klima, og sikrer gennem egne indsatser, at vi nedbringer vores CO2-udledning ved vores aktiviteter.